Aanbod in eigen beheer

Onder deze subknop vind je het aanbod van de vzw zelf.  De vzw is volledig verantwoordelijk voor het verloop van de workshop of lezing of cursus.  De vzw zal instaan voor de publiciteit en voor de eventuele catering tijdens deze activiteiten.