Uitleenvoorwaarden

 • De boeken kunnen uitgeleend worden na een regelmatige workshop of cursus of op nog nader te bepalen dagen.
 • Per keer mogen er maximum 5 boeken uitgeleend worden.
 • De boeken mogen uitgeleend worden voor een maximum van 4 weken. Is er dan geen cursus of workshop, dan moeten de boeken binnengeleverd worden bij de eerstvolgende les.
 • Het uitleengeld bedraagt 1 euro per boek, ongeacht de omvang van het boek.<b/li>
 • Is het boek niet tijdig binnen, dan wordt de uitleenperiode automatisch verlengd met vier weken en dan dient er opnieuw 1 euro per boek betaald te worden voor de nieuwe periode.
 • Er mag niet geschreven of onderlijnd worden in de boeken. Kijk de boeken na voor u ze uitleent. Als er toch in geschreven is of in onderlijnd is, dan zal dit worden genoteerd door Martine in het betreffende boek.
 • Behandel de boeken met zorg, alsof het je eigen boeken zijn.
 • Werkwijze voor uitlenen
  • Neem als eerste de rode kaft met als opschrift: persoonsfiches.
  • Neem bovenaan een blanco fiche en vul deze helemaal in. Klasseer daarna uw fiche per alfabet in de onderste zone van de kaft.
   Bestaat uw familienaam uit verscheidene stukken, beschouw je naam dan als 1 geheel om opzoeking achteraf te vergemakkelijken. Deze fiche is maar eenmalig in te vullen.
  • -Neem dan de rode kaft met als opschrift: uitleenfiches. Neem bovenaan een blanco fiche, vul ze in en klasseer ze onderaan in de kaft per inleverdatum. Ik voorzie een lijst met data waarop elke cursus of workshop doorgaat, zodat je gemakkelijk deze inleverdatum zelf kunt berekenen.
  • Deponeer je bijdrage, liefst in gepast geld in de daarvoor voorziene spaarpot.
 • Werkwijze om boeken terug in te leveren
  • Neem de uitleenfiche uit de juiste map en leg ze samen met de teruggebrachte boeken op de tafel. Martine zelf zal de boeken terug op de juiste plaats steken.
 • Bij vragen of opmerkingen:
  Bel naar Martine op 0494/48.32.87 of laat een bericht achter op mijn e-mailadres: martine@nullrodelabyrint.be of als ik thuis ben, mag je ook altijd aan de deur komen kloppen of bellen.