Info

Onder de subtab ’t Rode Labyrint vind je allerhande informatie over de eigenaardigheden van het zaaltje. Je vind er ook het doel van de vzw neergeschreven.
Onder de subtab Martine Vangeel vind je wat meer informatie rond de persoon van Martine, die de bezielster is van de zaal, alsook de voorzitster van de vzw ’t Rode Labyrint.